V AH GO

 

SLA密閉式電池
Cyclical & UPS Type | High Power Type | High Rate and Deep Cycle Type | Special Type | Standby Type
 
回上一頁
 
High Power Type-1
BATTERY
TYPE
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
NOMINAL
CAPACITY
(Ah)
DIMENSIONS HT OVER
TERMINAL
WEIGHT
(APPROX.)
ASSEMBLY
FIGURE
5HR 20HR  L W H L W H in
±0.04
mm
±1
lbs kg TERMINAL
POSITION
TERMINAL
TYPE
in
±0.04
in
±0.04
in
±0.04
mm
±1
mm
±1
mm
±1
KPH13-12 12 11.05 13 6.89 3.27 5.12 175 83 130 5.12 130 11.62 5.27 26 F8
KPH15-12 12 11.05 13 7.87 3.04 5.24 200 77.3 133 5.24 133 12.76 5.8 26 F9
KPH30-12 12 22.1 26 9.84 3.84 5.87 250 97.5 149 5.87 149 21.35 9.702 26 F9
KPH40-12 12 31.5 37 9.84 3.84 7.95 250 97.5 202 7.95 202 32.28 14.64 26 F9
KPH75-12N 12 63.8 75 10.24 6.69 7.95 260 170 202 8.07 205 52.8 24 24 F16
KPH100-12N 12 85 100 13.31 6.69 8.35 338 170 212 8.46 215 71.5 32.5 24 F16
KPH130-12N 12 110.5 130 13.86 6.69 10.87 352 170 276 10.87 276 97.6 43 24 F16
KPH150-12N 12 127.5 150 13.86 6.69 10.87 352 170 276 10.87 276 106.7 48.5 24 F16
22NF245C (N) 12 42.5 50 8.9 5.31 8.15 226 135 207 9.17(8.43) 233(214) 37.7 17.134 25(26) F15(F8)
22NF305C (N) 12 53 62 8.9 5.31 8.15 226 135 207 9.17(8.43) 233(214) 41.09 18.678 25(26) F15(F8)
High Power Type-2
BATTERY
TYPE
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
NOMINAL
CAPACITY
(15min)
(w/cell)
DIMENSIONS HT OVER
TERMINAL
WEIGHT
(APPROX.)
ASSEMBLY
FIGURE
L W H L W H in
±0.04
mm
±1
lbs kg TERMINAL
POSITION
TERMINAL
TYPE
in
±0.04
in
±0.04
in
±0.04
mm
±1
mm
±1
mm
±1
WP1213W 12 13 5.28 2.64 2.34 134 67 59.5 2.58 65.5 2.9 1.32 4 F2
WP1214W 12 14 5.51 1.26 4.06 140 32 103 4.29 109 2.98 1.35 2 F2
WP1221W 12 21 5.51 1.89 4.02 140 48 102 4.25 108 4.64 2.11 2 F1-,F2
+
WP5-12SHR 12 23 3.54 2.76 4 90 70 101 4.25 108 4.31 1.96 3 F2
WP1224W 12 24 5.94 2.01 3.7 151 51 94 3.98 101 4.58 2.082 5 F2
WP1228W 12 28 5.51 1.89 4.96 140 48 126 5.24 133 5.4 2.45 2 F1-,F2+
WP7-12(28W) 12 28 5.94 2.56 3.7 151 65 94 4.02 102 4.62 2.1 5 F1
WP1234W 12 34 5.94 2.56 3.7 151 65 94 4.02 102 5.98 2.72 5 F2
WP1236W 12 36 5.94 2.56 3.7 151 65 94 4.02 102 6.1 2.774 5 F2
High Power Type-3
BATTERY
TYPE
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
NOMINAL
CAPACITY
(15min)
(w/cell)
DIMENSIONS HT OVER
TERMINAL
WEIGHT
(APPROX.)
ASSEMBLY
FIGURE
L W H L W H in
0.08
-0.04
mm 
2
-1
lbs kg   TERMINAL
TYPE
in
0.08
-0.04
in
0.08
-0.04
in
0.08
-0.04
mm
2
-1
mm
 2
-1
mm
 2
-1
WP12475W 12 475 13.86 6.69 10.75 352 170 273 10.87 276 103.6 46.97 24 F16
WP12475WU 12 475 13.86 6.69 10.75 352 170 273 11.85 301 103.6 46.97 20 F14
WP12475WF 12 475 13.86 6.69 10.75 352 170 273 11.46 291 103.6 46.97 24 F17
總公司
  54067南投市自立三路6號
電話:(049)2254-777
傳真:(049)2255-139

http://www.KLB.com.tw
E-mail: klb@mail.klb.com.tw

越 南
濱瀝廠 越南-隆安省-濱瀝縣-濱瀝市鎮-
第二市區-正秋街-40號
電話:+84-72-3872213
傳真:+84-72-3872350
   
德和廠 越南-隆安省-德和縣-德和東社-德美工業區
電話:+84-72-3779666
傳真:+84-72-3779476

http://www.lelong.com.vn
E-mail: lelong@mail.klb.com.tw