V AH GO

 

SLA密閉式電池
Cyclical & UPS Type | High Power Type | High Rate and Deep Cycle Type | Special Type | Standby Type
 
回上一頁
 
High Rate and Deep Cycle Type
BATTERY
TYPE
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
NOMINAL
CAPACITY
(Ah)
DIMENSIONS HT OVER
TERMINAL
WEIGHT
(APPROX.)
ASSEMBLY
FIGURE
5HR 20HR  L W H L W H in
±0.04
mm
±1
lbs kg TERMINAL
POSITION
TERMINAL
TYPE
in
±0.04
in
±0.04
in
±0.04
mm
±1
mm
±1
mm
±1
WP8-6SE 6 6.8 8 5.94 1.34 3.7 151 34 94 3.94 100 3.15 1.43 2 F2
WP5-12E 12 4.25 5 3.54 2.76 3.98 90 70 101 4.21 107 4.18 1.899 3 F2
WP10-12SE 12 8.5 10 5.94 2.56 4.4 151 65 112 4.67 118.5 7.23 3.287 5 F2
WP12-12E 12 10.2 12 5.94 3.86 3.66 151 98 93 3.86 98 8.59 3.903 5 F2
WP14-12E 12 12 14 5.94 3.86 3.66 151 98 93 3.86 98 9.46 4.3 5 F2
WP20-12IE 12 17 20 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.38 6.08 25 F3
WP22-12E 12 18.7 22 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.73 171 14.19 6.45 21 F3
WP22-12NE 12 18.7 22 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 14.19 6.45 26 F8
WP28-12E 12 27 28 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 22.39 10.179 26 F9
WP28-12NE 12 27 28 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 22.39 10.179 26 F8
WP30-12TNE 12 25.5 30 6.54 4.96 6.93 166 126 176 6.93 176 22.27 10.123 26 F8
WP50-12NE 12 42.5 50 7.79 6.54 6.73 198 166 171 6.73 171 31.45 14.294 26 F8
U1-34HE 12 28.9 34 7.76 5.16 6.26 197 131 159 7.09 180 24.2 11.001 20 F4
U1-36NE 12 30.6 36 7.76 5.16 6.26 197 131 159 6.26 159 24.86 11.3 24 F8
U1-38E 12 32.3 38 7.24 5.2 7.09 184 132 180 7.09 180 26.09 11.86 20 F4
WP20-24E 24 17 20 7.13 5.87 6.57 181 149 167 6.57 167 26.96 12.256 21 F3
總公司
  54067南投市自立三路6號
電話:(049)2254-777
傳真:(049)2255-139

http://www.KLB.com.tw
E-mail: klb@mail.klb.com.tw

越 南
濱瀝廠 越南-隆安省-濱瀝縣-濱瀝市鎮-
第二市區-正秋街-40號
電話:+84-72-3872213
傳真:+84-72-3872350
   
德和廠 越南-隆安省-德和縣-德和東社-德美工業區
電話:+84-72-3779666
傳真:+84-72-3779476

http://www.lelong.com.vn
E-mail: lelong@mail.klb.com.tw