V AH GO

 

通訊電池
2V Stationary Battery | 12V Front Aceess Terminal Type
 
回上一頁
 
2V Stationary Battery
BATTERY
TYPE
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
NOMINAL
CAPACITY
(Ah)
DIMENSIONS HT
OVER
TERMINAL
WEIGHT (APPROX.)
L W H L W H
10HR in
±0.12
in
±12
in
±0.12
mm
±3
mm
±3
mm
±3
in
±0.12
mm
±3
lbs kg
MSK 75 2 75 6.69 2.83 8.07 170 72 205 8.19 208 14.04 6.38
MSK 100A 2 100 6.69 2.83 8.07 170 72 205 8.19 208 16.5 7.5
MSK 150 2 150 6.69 4.17 13.11 170 106 333 13.31 338 29.7 13.55
MSK 200 2 200 6.69 4.17 13.11 170 106 333 13.31 338 33.66 13.5
MSK 265 2 265 6.69 5.91 13.11 170 150 333 13.31 338 38.6 18
MSK 300 2 300 6.69 5.91 13.11 170 150 333 13.31 338 46.64 21.2
MSK 400 2 400 7.76 6.69 13.11 197 170 333 13.31 338 61.6 28
MSK 440 2 440 7.76 6.69 13.11 197 170 333 13.31 338 65.34 29.7
MSK 500 2 500 9.49 6.77 12.91 241 172 328 13.94 354 72.6 33
總公司
  54067南投市自立三路6號
電話:(049)2254-777
傳真:(049)2255-139

http://www.KLB.com.tw
E-mail: klb@mail.klb.com.tw

越 南
濱瀝廠 越南-隆安省-濱瀝縣-濱瀝市鎮-
第二市區-正秋街-40號
電話:+84-72-3872213
傳真:+84-72-3872350
   
德和廠 越南-隆安省-德和縣-德和東社-德美工業區
電話:+84-72-3779666
傳真:+84-72-3779476

http://www.lelong.com.vn
E-mail: lelong@mail.klb.com.tw