V AH GO

 

 
<回前頁

UPS解決方案
BATTERY
TYPE
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
NOMINAL
CAPACITY
(Ah)
DIMENSIONS HT OVER
TERMINAL
WEIGHT
(APPROX.)
ASSEMBLY
FIGURE
20HR  L W H L W H in
±0.04
mm
±1
lbs kg TERMINAL
POSITION
TERMINAL
TYPE
in
±0.04
in
±0.04
in
±0.04
mm
±1
mm
±1
mm
±1
WP3-12 12 3 5.28 2.64 2.34 134 67 59.5 2.58 65.5 3.03 1.378 4 F1
WP5-12 12 5 3.54 2.76 3.98 90 70 101 4.21 107 4.18 1.899 3 F1
WP7.2-12 12 7.2 5.94 2.56 3.7 151 65 94 4.02 102 5.39 2.45 5 F1
WP12-12 12 12 5.94 3.86 3.66 151 98 93 3.86 98 8.96 4.075 5 F1
WP18-12I 12 18 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.87 6.306 25 F3
WP26-12 12 26 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 20.52 9.327 21 F3
WP45-12 12 45 7.79 6.54 6.73 198 166 171 6.73 171 31.9 14.501 25 F4
WP65-12 12 65 13.78 6.54 6.85 350 166 174 6.85 174 51.26 23.3 15 F4 
WP100-12 12 100 16.06 6.81 8.27 408 173 210 9.69 246 82.52 37.51 7 F5
 
BATTERY
TYPE
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
NOMINAL
CAPACITY
(15min)
(w/cell)
DIMENSIONS HT OVER
TERMINAL
WEIGHT
(APPROX.)
ASSEMBLY
FIGURE
L W H L W H in
±0.04
mm
±1
lbs kg TERMINAL
POSITION
TERMINAL
TYPE
in
±0.04
in
±0.04
in
±0.04
mm
±1
mm
±1
mm
±1
WP1213W 12 13 5.28 2.64 2.34 134 67 59.5 2.58 65.5 2.9 1.32 4 F2
WP1214W 12 14 5.51 1.26 4.06 140 32 103 4.29 109 2.98 1.35 2 F2
WP1221W 12 21 5.51 1.89 4.02 140 48 102 4.25 108 4.64 2.11 2 F1-,F2
+
WP1224W 12 24 5.94 2.01 3.7 151 51 94 3.98 101 4.58 2.082 5 F2
WP1228W 12 28 5.51 1.89 4.96 140 48 126 5.24 133 5.4 2.45 2 F1-,F2+
WP7-12(28W) 12 28 5.94 2.56 3.7 151 65 94 4.02 102 4.62 2.1 5 F1
WP1234W 12 34 5.94 2.56 3.7 151 65 94 4.02 102 5.98 2.72 5 F2
WP1236W 12 36 5.94 2.56 3.7 151 65 94 4.02 102 6.1 2.774 5 F2
WP5-12SHR 12 23 3.54 2.76 4 90 70 101 4.25 108 4.31 1.96 3 F2

 總公司
  54067南投市自立三路6號
電話:(049)2254-777
傳真:(049)2255-139

http://www.KLB.com.tw
E-mail: klb@mail.klb.com.tw

越 南
濱瀝廠 越南-隆安省-濱瀝縣-濱瀝市鎮-
第二市區-正秋街-40號
電話:+84-72-3872213
傳真:+84-72-3872350
   
德和廠 越南-隆安省-德和縣-德和東社-德美工業區
電話:+84-72-3779666
傳真:+84-72-3779476

http://www.lelong.com.vn
E-mail: lelong@mail.klb.com.tw