language
Năng lực chính
Nghiên cứu cơ bản

Trung tâm nghiên cứu của Công Ty có một tập thể các chuyên viên nghiên cứu thực lực hùng hậu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu và khai thác bình ắc quy chì và axit tuỳ theo sự thay đổi của thị trường tiêu thụ, nhằm cung cấp sản phẩm điện tử kỹ thuật cao và nguồn năng lượng thứ 2 tất yếu cho cuộc sống, sản phẩm bao gồm năng lượng dự bị, năng lượng thay thế, năng lượng di động và bình điện xe ô tô, mô tô,xe đạp điện, cung cấp dịch vụ ONE-SHOP và dịch vụ Khách Hàng kỹ thuật chuyên nghiệp. Đồng thời lấy khẩu hiệu: chất lượng cao, tính năng cao, khai thác nhanh chóng, hiệu suất chế tạo cao hơn, an toàn hơn, bảo vệ môi trường hơn làm tôn chỉ nghiên cứu khai thác nguồn năng lượng thứ 2, vì vậy Trung tâm nghiên cứu của Công Ty sở hữu các thiết bị kiểm tra đo đạc bình điện và thiết bị phân tích vật liệu tiên tiến, thông qua sự hỗ trợ của hệ thống máy vi tính, sản phẩm thiết kế càng thêm chính xác, hiệu suất cao, đồng thời vi tính hoá phân tích toàn bộ qui trình chế tạo, nhằm đảm bảo việc thiết kế, thử nghiệm, sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm ngày càng được hoàn thiện.